Skip to main content
Japan Knife Shop

Выставка-продажа Ginza Knife Show 2013 (фотоотчет)

В воскресенье, 3 февраля в Токио проходила выставка Ginza Knife Show 2013. В выставке приняли участие: Kikuo Matsuda, Hiroshi Saito, Tetsuo Yokoyama, Yukio Ihara, Arakawa Tomoyoshi, Nobuhiro Yamamoto, Yoshiro Suzuki, Toun Ihara и другие.

На видео представлены ножи Kikuo Matsuda, Toun Ihara и Kurosawa.

See video
See video
See video